ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
03/11/60

        พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและ 
บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ  พร้อมคณะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ร่วมกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิครอบครัวข่าว และมูลนิธิเอสซีจี เข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำถุงยังชีพจำนวน ๖๐๐ ถุง ไปมอบให้
ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๖๐๐ ครัวเรือน เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดท่าดินแดง ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ 
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖   

A20171103-2.jpg 

A20171103-5.jpg 

A20171103-3.jpg 

A20171103-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail