การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "กิจการจเรทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๑"
06/11/60

         พลอากาศเอก พงศธร  ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการเปิดโครงการ
ประชุมทางวิชาการเรื่อง กิจการจเรทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ที่ปรึกษากองทัพอากาศ 
         โดยผู้เข้าประชุมทางวิชาการฯ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "กิจการจเรทหารอากาศ" ซึ่งบรรยายโดยประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพอากาศ และเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมกันนี้ ประธานฯ ได้มอบรางวัลการควบคุมมาตรฐานการบินดีเด่น ให้แก่ กองบิน ๒
และกองบิน ๕ ด้วย

A20171106-2.jpg 

A20171106.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail