การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด ประจําปี ๒๕๖๐
09/11/60

      พลอากาศเอก เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
จํากัด เป็นประธานในการประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จํากัด ประจําปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์

A20171109-2.jpg 

A20171109-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail