พิธีรับมอบเงินสนับสนุนสวัสดิการจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
30/11/60

      พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบเงินสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) จํานวน ๔ ล้านบาท เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่ ข้าราชการและครอบครัว
ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail