ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบินแยกของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018
06/02/61

​          พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบินแยก
ของกองทัพอากาศที่ร่วมแสดงในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 โดยมีนาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช รองผู้อํานวยการ
กองวิจัยและพัฒนาการรบ สํานักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ หัวหน้าคณะทํางานฯ ให้การต้อนรับ ก่อนเข้าร่วมพิธีตัดริบบิ้นงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 และชมการบินแสดงสมรรถนะของเครื่องบินจากชาติต่างๆ รวมถึงเครื่องบิน
กริพเพนของกองทัพอากาศไทย เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์

          ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ของการส่งหน่วยบินกริพเพนของเรามาแสดงที่ Singapore Air Show 2018
ก็เนื่องจากเป็นการฝึกการวางกําลังของหน่วยบินในต่างประเทศ เป็นการสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในกิจกรรม แอร์โชว์ครั้งนี้
ที่สําคัญคือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยงานนี้มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์สหรัฐฯ ก็ส่งเครื่องบินมาโชว์
เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องแสดงให้เห็นถึงท่าทีว่าเราให้ความร่วมมือ และเป็นมิตรกับชาติในอาเซียน และ ไม่ใช่เป็นมิตรธรรมดา
เป็นหลักชาติหนึ่งในอาเซียนด้วย จึงตัดสินใจที่จะส่งเครื่องบินมาแสดงเป็นครั้งแรก และครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่เราออกมาแสดงใน
ลักษณะของแอร์โชว์ที่เป็นระดับโลก เราก็จะได้เห็นวิธีการทํางานของทีมงานต่างๆ ที่เป็นระดับโลก ถือว่า ปัจจุบันเรามีความพร้อม
อย่างยิ่งที่จะไปสู่ระดับนั้น ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ หน่วยเกี่ยวข้อง นักบินที่มา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่างอีกสี่สิบกว่าท่าน ที่อยู่ที่นี้จะได้
ประสบการณ์อย่างมาก นอกจากประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายวางกําลัง เรายังได้เห็นการทํางานของต่างชาติทําให้ผมเชื่อว่า
ความเป็นสากลของหน่วยบิน หรือกําลังทางอากาศของกองทัพอากาศก็จะเกิดขึ้น ทําให้เรามีความพร้อมที่จะเป็น One of the Best
Air Forces in ASEAN ในอนาคตได้”

         ทั้งนี้กองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์เชิญเข้าร่วมแสดงการบินในงานนิทรรศการ Singapore Airshow 2018 ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อบัตรเข้าชมในวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการชางงีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยกองทัพอากาศ ได้จัดกําลังพลจํานวน ๔๑ คน ประกอบด้วย คณะทํางาน
นักบิน ช่าง และส่วนสนับสนุนต่างๆ พร้อมทั้งนําเครื่องบินกริพเพน จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมบินแสดง
สมรรถนะ (Air Display) จํานวน ๑ เครื่อง และการตั้งแสดงอากาศยาน (Static Show) จํานวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นครั้งแรกของกองทัพ
อากาศที่ได้เข้าร่วมการแสดงการบิน ถือได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกําลังทางอากาศต่อสายตานานาประเทศ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสิงคโปร์อีกด้วย

A20180206-3.jpg 

A20180206-2.jpg 

A20180206-6.jpg 

A20180206-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail