ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง (กองทัพอากาศ กองบิน ๒)
07/02/61

​        พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในฐานะรองประธานกรรมการพลังงานทดแทน
กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินงานและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดพิธีเปิดโครงการต้นแบบ
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง (กองทัพอากาศ กองบิน ๒) โดยมี 
นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
สถานที่ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

A20180207-3.jpg 

A20180207-2.jpg 

A20180207-6.jpg 

A20180207-7.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail