การตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน ของ ผช.ผบ.ทอ.และคณะฯ
26/04/61

การตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน ของ ผช.ผบ.ทอ.และคณะฯ
ในวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ บน ร.ล.จักรีนฤเบศร ณ พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน 

 ​02.jpg

03.jpg
 
     พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน ในวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ บน ร.ล.จักรีนฤเบศร ณ พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน 
     การฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักบินของกองทัพอากาศ กับนายทหารควบคุมการบิน บน ร.ล.จักรีนฤเบศร อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติร่วมกันต่อไปในอนาคต ทั้งยังได้เรียนรู้สมรรถนะของเรดาร์ และการป้องกันภัยทางอากาศของกองเรือ โดยนักบินของกองทัพอากาศ สามารถนำสิ่งเหล่านี้ มาเป็นแนวทางในการหายุทธวิธีที่เหมาะสม ในการเข้าโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ทางน้ำ และทำการทดสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูล ของเรือกับอากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีความพร้อมด้วย


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail