โครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพล
27/04/61

​          พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะ
ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ
และประกาศนโยบายด้านการปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพอากาศ ดังนี้

        ๑. กำลังพลกองทัพอากาศต้องยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน

        ๒. กำลังพลกองทัพอากาศต้องยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

        ๓. กำลังพลกองทัพอากาศต้องมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

        โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
และ พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะ
ที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

002.JPG 

003.JPG 

004.JPG 

009.JPG 

011.JPG 

 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail