พิธีมอบทุนการศึกษากองทัพอากาศ แก่บุตรข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
02/05/61

​                พลอากาศเอก ฌเณศ ชลิตภิรัติ หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
กองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๑ ของกองบัญชาการกองทัพอากาศ ให้แก่ บุตรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด
กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สํานักงานหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail