พิธีมอบกระบี่สั้นให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖
11/05/61

​             พลอากาศโท สิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในพิธีมอบกระบี่สั้น
ให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ จำนวน ๙๐ คน โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ
นักเรียนนายเรืออากาศ และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

             สำหรับพิธีมอบกระบี่สั้น เพื่อประกอบเครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับ
ให้เป็นนักเรียนนายเรืออากาศอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา การฝึกอบรมต่อไปตามลำดับจนสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากองทัพอากาศและประเทศชาติ

A20180510-2.jpg 

A20180510-3.jpg 

A20180510-5.jpg 

A20180510-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail