ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
23/05/61

​           พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จัดคณะให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ อําเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย การตรวจเยี่ยมหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศและกองบิน ๗ ซึ่งออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ อําเภอบ้านนาสาร โดยมีการให้บริการด้านการแพทย์ การบริการตัดผม ชาย-หญิง การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์
กองทัพอากาศ ให้ความบันเทิงและสันทนาการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนวัดน้ำพุ รวมถึงการมอบงบประมาณสนับสนุนในการ
ก่อสร้างห้องสมุด และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะผู้แทนจากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เดินทางไปมอบ ถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โรงเรียนเทศบาล ๔ อําเภอบ้านนาสาร และติดตั้งระบบแผนผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชุมชนบ้านปลายธารราชรักษา ตําบลลําพูน อําเภอบ้านนาสาร อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชน ในอําเภอบ้านนาสาร ให้ได้รับประโยชน์
จากน้ำดื่มที่สะอาด และมีคุณภาพชีวิตในการการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า
เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนได้ต่อไป เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ พื้นที่อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

A20180523-5.jpg 

A20180523-3.jpg 

A20180523-6.jpg 

A20180523.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail