พิธีส่งมอบเครื่องบินฝึก แบบที่ ๑๙ (PC-9) เพื่อนํามาตั้งแสดงในหอเกียรติยศของกองทัพอากาศ
24/05/61

​​            พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ทําการบินเครื่องบินฝึก แบบที่ ๑๙ (PC-9) หมายเลขกองทัพอากาศ ๖/๓๔ ส่งมอบเพื่อนํามาตั้งแสดงในหอเกียรติยศของกองทัพอากาศ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ซึ่งกองทัพอากาศ ได้บรรจุประจําการเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๙ (PC-9) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยได้เริ่มใช้ฝึกศิษย์การบิน รุ่น น.๙๒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา ๒๖ ปี ได้ใช้ฝึกศิษย์การบิน ประมาณ ๔๘ รุ่น โดยมีศิษย์การบิน ที่สําเร็จหลักสูตร
ดังกล่าว เป็นจํานวนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน โอกาสนี้ พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

B20180524.jpg 

B20180524-2.jpg 

B20180524-3.jpg 

B20180524-7.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail