พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) กับ กองทัพอากาศ โครงการติดตั้ง CANSAT ในระบบ Payload จรวดดัดแปลงสภาพอากาศ
05/06/61

​            พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)  และ พลอากาศโท สุรพล เถาปฐม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) กับ กองทัพอากาศ  โครงการติดตั้ง CANSAT ในระบบ Payload จรวดดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยระบบจรวดและ CANSAT เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จังหวัดนนทบุรี

A20180606-2.jpg 

A20180606-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail