การประชุมตามโครงการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศฟิลิปปินส์
05/06/61

A20180603.png 

​          พลอากาศตรี สุรชัย อํานวยสิน ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรอง กรมข่าวทหารอากาศ และผู้แทนกรมข่าวทหารอากาศ เข้าเยี่ยม
คํานับ พลอากาศโท กาลิเลโอ คินตานาร์จูเนียร์ ผู้บัญชาการทหารอากาศฟิลิปปินส์ ในโอกาสนําคณะเดินทางไป ประชุมตามโครงการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ฐานทัพอากาศ วิลลามอร์
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail