การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
05/06/61

​          พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศเข้าร่วมประชุม โดยมี พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail