กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

             พลอากาศเอก ธีรวุฒิ บุญเลิศ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่องาน “ทัพฟ้า สาน เสริม สร้าง สิ่งแวดล้อม” โดยมีกำลังพลกองทัพอากาศ หน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ และกลุ่ม “Green@Heart พันธมิตรเครือข่าย หัวใจสีเขียว” รวมถึงสถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์กีฬา-สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 
             สำหรับในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่าง วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ
             - การเสวนา หัวข้อ “เปิดแนวคิด รู้แนวทาง สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม” โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร
             - กิจกรรม Green Air Force Workshop เพื่อสร้างเครือข่ายและทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของกองทัพอากาศ ให้มีความเข้มแข็ง
             - การบรรยายทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
             - นิทรรศการผลงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
             - การบรรยายหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค ๔.๐”
             - กิจกรรม “สอนทำน้ำหมักชีวภาพ” จาก บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 
             ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้อนุมัติให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ ให้มีความสอดคล้อง และพร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาล ในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งให้ความสำคัญต่อกำลังพล ระบบจัดการ และการสร้างเครือข่าย ได้แก่
              ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันและลดการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นทาง
              ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
              ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
            กองทัพอากาศ พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการดำเนินการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวล้อม เพื่อสร้างโลกสีเขียว และมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่กำลังพลของทหารกองทัพอากาศ ครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชน
อย่างยั่งยืนตลอดไป

A20180605-7.jpg 

A20180605-8.jpg 

A20180605-2.jpg 

A20180605.jpg 

A20180605-4.jpg 

A20180605-6.jpg 

A20180605-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail