สรุปผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามโปรแกรมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
12/06/61

A20180612-3.jpg 

A20180612-2.jpg 

​       พลอากาศโท ไพศาล น้ำทับทิม รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานกําลังพล) ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและกํากับ
ดูแลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) เป็นประธานส่งข้อมูลสรุปผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment) ตามโปรแกรมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยมี
พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และทีมงานร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สํานักงานเสนาธิการทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail