พิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย”
13/06/61

​        พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 “๓๐ ปีบ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย” โอกาสนี้ พลอากาศเอก อิทธพร
ศุภวงศ์ และ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเคยทําการบินกับเครื่องบิน F-16 ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

        สำหรับเครื่องบิน F-16 ได้บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ตามโครงการ Peace Naresuan ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศรอบข้าง ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดหาเครื่องบิน F-16 เพิ่มเติม เข้าประจำการยังฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ และฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ตามลำดับ

        ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่เครื่องบิน F-16 ได้เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองน่านฟ้าไทยมาแล้วครบ ๓๐ ปี กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน “๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย” ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติงานกับ เครื่องบิน F-16 โดยได้จัดให้มีการแสดงการบินสวนสนามของเครื่องบิน F-16 จากทั้ง ๓ ฝูงบิน ได้แก่ 
          - ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ นามเรียกขาน “STARS” 
          - ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ นามเรียกขาน “LIGHTNING” 
          - ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ นามเรียกขาน “COBRA”

A20180613-13.jpg 

A20180613-8.jpg 

A20180613-5.jpg 

A20180613-11.jpg 

A20180613-15.jpg 

A20180613-3.jpg 

A20180613-6.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail