พิธีแถลงข่าวและรับมอบเงินบริจาค การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑
02/07/61

           พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและรับมอบเงินบริจาค การจัดคอนเสิร์ต
ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
โดยมีผู้ร่วมแถลง ข่าวประกอบด้วย พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานกรรมการอํานวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ
“ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้) คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ) และ คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม) ผู้แทนศิลปินรับเชิญ

A20180702.jpg 

A20180702-3.jpg 

A20180702-4.jpg 

A20180702-5.jpg 

A20180702-6.jpg 

A20180702-7.jpg 

A20180702-8.jpg 

          การแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ บรรเลงโดย วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าของกองทัพอากาศ (The Royal Thai Air Force Symphony Orchestra) ซึ่งประกอบด้วย นักดนตรีและคณะนักร้องหมู่ประสานเสียง จํานวนกว่า ๑๕๐ คน
โดยมีนาวาอากาศตรีพิรุณ เจ๊ะวงศ์และเรืออากาศเอก ณรงค์ศักด์ิอรุณสุโข เป็นผู้อํานวยเพลง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักร้อง
รับเชิญที่มีชื่อเสียง ได้แก่ คุณดนุพล แก้วกาญจน์ (แจ้), คุณอิสริยา คูประเสริฐ (หนึ่ง) คุณวสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ), คุณจักรวาล เสาธงยุติธรรม (หนึ่ง), คุณศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ (โรส), คุณอภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข (แสตมป์), คุณกันยารัตน์ ติยะพรไชย (ลุลา) และ คุณวรัณณภา สุธนเมธี (มิ้ม) โดยกําหนดจัดการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จํานวน ๒ รอบ ดังนี้
          - รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ 
          - และรอบเสด็จพระราชดําเนิน ในวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙๐๐ ในการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทอดพระเนตรการแสดง

         สําหรับผู้ที่สนใจเข้าชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๑ รอบสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อ
ขอรับบัตรได้ที่ กองกิจการพลเรือน สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๑๐๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (บัตรมีจํานวนจํากัด) ทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
กองบัญชากองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัย พัฒนา” เลขที่บัญชี๐๕๗ – ๓ – ๔๔๕๘๐ – ๖ หรือบริจาคได้ที่หน้างาน
ในวันจันทร์ที่ ๑๖ และวันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๐๘๐๐ และโทรสาร
๐ ๒๕๓๔ ๑๖๐๘


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail