การประชุม Program Management Review (PMR) ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๙/ก (F-16 Mid-Life Update : MLU)

           ​พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการปรับปรุง
ขีดความสามารถ บ.ข.๑๙/ก และคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุม Program Management Review (PMR) ประจําปี ๖๑
ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๙/ก (F-16 Mid-Life Update : MLU) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail