กองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130) นำสิ่งของพระราชทาน ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
25/07/61

​              พลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวลาวเป็นจำนวนมากนั้น เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130 นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย

         - น้ำดื่มพระราชทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ขว

         - ผ้าเช็ดตัวพระราชทาน จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน

         - เครื่องกรองน้ำพระราชทาน จำนวน ๔๙ เครื่อง

         - อาหารและยาพระราชทานอีกจำนวนหนึ่ง

         นอกจากนี้ ยังได้ลำเลียงถุงยังชีพในนามรัฐบาลไทย จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด ไปในเที่ยวบินดังกล่าวด้วย

         โดยเบื้องต้นได้วางแผนการบิน จำนวน ๔ เที่ยวบิน เส้นทางบิน ดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ ใช้เวลาบิน ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ทั้งนี้ เครื่องบิน C-130 พร้อมวิ่งขึ้นทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติการบินผ่านน่านฟ้าเข้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และความพร้อมด้านการจราจรทางอากาศของสนามบินปลายทาง

         โดยเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปากเซแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จะเป็นผู้มารับของและประสานการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป

A20180725.jpg 

A20180725-3.jpg 

A20180725-2.jpg 

A20180725-4.jpg 

A20180725-5.jpg 

A20180725-6.jpg 

A20180725-7.jpg 

A20180725-8.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail