บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ผบ ทอ.jpg 

          พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้าน ทหารอากาศและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๕

รรการบิน1.jpg 

          โรงเรียนการบิน พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย คุณเพ็ญนภา ขำทอง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

บน2.jpg 

          กองบิน ๒ นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วย คุณปิยะดา เอี่ยมโมฬี ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมกานตรัตน์กองบิน ๒ จังหวัดลพบรุี

บน5.jpg 

          กองบิน ๕ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณนิรมล รัฐพร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

บน7.jpg 

          กองบิน ๗ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง พรรณวิภา รมณา รักษ์ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมบันทึก เทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บน21.jpg 

          กองบิน ๒๑ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย คุณณัฏฐาวดี ทิพเวส ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี

บน23.jpg 

          กองบิน ๒๓ นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย คุณหยาดฝน อินทร์ขํา ประธาน ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒๓ ร่วมบันทึกเทป โทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ บริษัทโฮมเคเบิล ทีวีจังหวัดอุดรธานี

บน41.jpg 

          กองบิน ๔๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณรัชนีกร ผ่องอําไพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

บน46.jpg 

          กองบิน ๔๖ นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ พร้อมด้วย คุณพัฒน์นรีพานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔ จังหวัดพิษณุโลก

บน56.jpg 

          กองบิน ๕๖ นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกชมรม แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail