กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
28/07/61

A20180728-2.jpg 

A20180728-4.jpg 

​            พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

A20180728-5.jpg 

A20180728-6.jpg 

            กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทําการยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด
พร้อมกับกองทัพบก และกองทัพเรือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเ
ฉลิมพระชนมพรรษ ๖๖ พรรษา เมื่อ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ชอ.jpg 

ชอ-2.jpg 

ชอ-3.jpg 

​            พลอากาศโท อภิรุม จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมช่างอากาศ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ

สบ ทอ.jpg 

สบ ทอ-3.JPG 

สบ ทอ-2.jpg 

​            พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมสารบรรณทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ

กง ทอ.jpg 

กง ทอ-2.jpg 

กง ทอ-3.jpg 

​            พลอากาศตรี ธาดา เคี่ยมทองคํา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ นําข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมการเงินทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กรมการเงินทหารอากาศ

สน ผบดม-3.jpg 

สน ผบดม-2.jpg 

สน ผบดม.jpg 

​            พลอากาศตรีไกรสิงห์แก่นการ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และ ทหารกองประจําการ สังกัดสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

บน4-2.jpg 

บน4-3.jpg 

บน4.jpg 

​            นาวาอากาศเอก ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๔ นําข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ
และชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

บน 7-2.jpg 

บน 7.jpg 

บน 7-4.jpg 

​            นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บน21-2.jpg 

บน21.jpg 

บน21-3.jpg 

            นาวาอากาศเอก ฐานันดร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้าน กองบิน ๒๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศิวิไล กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

บน23.jpg 

บน23-2.jpg 

            นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์ขํา ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ นําข้าราชการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทําบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

บน41.jpg 

บน41-2.jpg 

บน41-3.jpg 

​            นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอําไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจําการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

บน46-2.jpg 

บน46.jpg 

บน46-3.jpg 

​            นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ นําข้าราชการ ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก

บน56-2.jpg 

บน56.jpg 

            นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ นําข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองบิน ๕๖ จังหวัดสงขลา


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail