ประธานกรรมการจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมของหน่วยเกี่ยวข้องก่อนจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ
03/08/61

​         พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานกรรมการจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ และคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมของหน่วยเกี่ยวข้องก่อนจัดการฝึกให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับทราบ
ขีดสมรรถนะกําลังทางอากาศ ตลอดจนเกิดความเชื่อมั่น ในการปฏิบัติภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

A20180803-2.jpg 

A20180803-3.jpg 

A20180803-4.jpg 

A20180803-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail