คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นพิเศษ จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่จังหวัดน่าน
31/08/61

​            พลอากาศเอก ภาณุพงศ์ เสยยงคะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ พร้อมด้วย พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ เข้าศึกษาแนวทางในการดําเนินการเข้าทําฝายแม้วชลอน้ำ ณ ลําน้ำห้วยล้า จังหวัดน่าน จากนั้น นําคณะเข้าศึกษาแนวทางพื้นที่ต้นน้ำแบบในการนําศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ในการนี้ได้มอบแผงโซล่าเพื่อใช้ประโยชน์ของศูนย์จํานวน ๓๐๐ แผง รวมค่าติดตั้งอีก ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กสิกรรม ชุมชนต้นน้ำน่าน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

A20180831.JPG 

A20180831-3.JPG 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail