กองทัพอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ (5th ASEAN Air Force Education and Training Working Group : 5th AAFET-WG)

​            กองทัพอากาศ จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕  (5th ASEAN Air Force Education  and Training Working Group : 5th AAFET-WG) ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์   สืบเนื่องจากกองทัพอากาศสิงคโปร์ในฐานะเจ้าภาพได้จัดการจัดการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC) และการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ ซึ่งตลอดระยะที่ผ่านมา กองทัพอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ ได้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief) สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติรับมือภัยพิบัติ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ที่ผ่านมา และได้มีการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise:CPX) สำหรับทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ในการประชุมด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งผลของการฝึกฯ เป็นที่น่าพอใจ ซึ่ง กองทัพอากาศอาเซียนทั้ง ๑๐ ชาติ จึงมีมติเห็นพ้องที่จะพัฒนาการฝึกในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise:FTX) ต่อไป ในการประชุม AAFET ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ จะเกิดขึ้นที่ประเทศบรูไน การประชุมครั้งนี้กองทัพอากาศไทยจัดคณะผู้แทน ซึ่งเป็นสมาชิกถาวรด้านการฝึกศึกษา จากกรมยุทธการทหารอากาศ และกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมหารือประเด็นต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการประชุม ผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ และการประชุม คณะทำงานด้านการฝึกศึกษา กองทัพอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๖ และการฝึก Filed Training Exercise (FTX) เพื่อทดสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (ASEAN Air Forces Standard Operating Procedure on Humanitarian Assistance and Disaster Relief) สำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติรับมือภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติการด้านการช่วยเหลือมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างกองทัพอากาศอาเซียนรวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทางทหารที่ดีให้มากขึ้นต่อไป

A20180901-4.jpg 

A20180901-3.jpg 

A20180901-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail