การประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ (15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC)

​            พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๕
(15th ASEAN Air Chiefs Conference : 15th AACC) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑
โดยกองทัพอากาศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศอาเซียน ทั้ง ๑๐ ประเทศ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างมิตรภาพที่เข้มแข็งและเพิ่มพูนความมั่นคงในภูมิภาค” หรือ “Strengthening Friendships and Enhancing Regional Security”  ซึ่งนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบรรยายสรุปจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศทั้ง ๑๐ ชาติอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเชื่อมั่นทางทหารที่ดีในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการนำไปสู่การเป็นพันธมิตรที่ดีร่วมกันในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วย ซึ่งในโอกาสนี้
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้บรรยายสรุปหัวข้อ “Anti-Drone” ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และยังเป็นงานรักษาความปลอดภัยในห้วงอากาศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศในการรับผิดชอบ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้มีการดำเนินการกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติและจัดสรรอุปกรณ์ในการควบคุมมาอย่างต่อเนื่องการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ กองทัพอากาศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นพลังที่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน

A20180902-6.jpg 

A20180902-7.jpg 

A20180902-5.png 

A20180902-3.jpg 

A20180902-2.jpg 

A20180902-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail