กองทัพอากาศจัดการฝึกบูรณาการรองรับการบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒/๖๑

​              พลอากาศโท นิรันดร พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกโครงการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ทหารอากาศแบบบูรณาการ รองรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ โดยมี พลอากาศตรี จักรกริช สีห์สุรไกร ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

             ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการฝึกบูรณาการรองรับการบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒/๖๑ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณแผนกขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ การฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันในโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยขึ้นตรงสังกัดกองทัพอากาศ โดยการฝึกจะเป็นการจําลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างหนักเป็นบริเวณกว้าง เกิดพื้นที่ตัดขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความเสียหาย และมีประชาชนเจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่สาธารณภัยและภัยพิบัติ ระดับ ๔ และให้กองทัพอากาศ เคลื่อนย้ายโรงพยาบาลเคลื่อนที่ไปทางอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นในพื้นที่ตัดขาด ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการฝึกการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องตลอด ๔๘ ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สายแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพอากาศมีความคุ้นเคยและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทํางานและ การบริหารจัดการภายใน โรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มขีดความสามารถของโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ รวมทั้งฝึกระบบการประสานงานระหว่าง หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัตินอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทบทวนทักษะการ รักษาพยาบาลที่สําคัญใน โรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ เช่น การกู้ชีพขั้นสูง การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการห้ามเลือด ผลจากการฝึกครั้งนี้จะนําไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศของ เจ้าหน้าที่แพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศ มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ “ทหารอากาศออกไป ช่วยประชาชน อย่าไปแต่ตัวให้เอาหัวใจและจิตวิญญาณไปด้วยเราไม่ได้ไปช่วยประชาชนเพื่อสร้างภาพแต่ไปช่วยประชาชนด้วยหัวใจ”

               อนึ่ง โรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศเป็นโรงพยาบาลสนามมาตรฐานระดับ ๑+ สามารถขนย้ายเข้าพื้นที่ทางอากาศ สามารถออกปฏิบัติงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับคําสั่งเตรียมพร้อม ประกอบด้วยกําลังพลชุดละ ๒๖ คน (การปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องต้องใช้กําลังพล ๒ ชุดผลัดเปลี่ยนกันทํางาน) และส่วนสนับสนุนอีก ๑๐ คน สามารถรับผู้ป่วย ๑๐ เตียงขยายเพมเติ่ มเปิ น็ ๒๐ เตียงได้สามารถทําการกู้ชีพขั้นสูงได้ครั้งละ ๒ รายพร้อมกัน มีห้องผ่าตัดขนาดเล็กสําหรับการผ่าตัดช่วยชีวิตฉุกเฉิน 

A20180904-11.JPG 

A20180904-10.JPG 

A20180904-6.JPG 

A20180904-7.JPG 

A20180904.JPG 

A20180904-5.JPG 

A20180904-8.JPG 

A20180904-9.JPG 

A20180904-3.jpg 

A20180904-13.JPG 

A20180904-12.JPG 

A20180904-4.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail