พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศและมอบการบังคับบัญชา
28/09/61

​              ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กองทัพอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน
ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ โถงหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๔ กองพัน ประกอบด้วย กองพันนักเรียนนายเรืออากาศ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองพันนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองพันทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน และกองพันต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (F-5E/F) เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (F-16 A/B) เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) และเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๒ (T-50TH) บินผ่านพิธีเพื่อเป็นเกียรติ โดย พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ได้ส่งมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ และแฟ้มเอกสารรับส่งหน้าที่ ให้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่

​              ในโอกาสนี้พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทหารอากาศ ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ให้ไว้ พร้อมทั้งกล่าวว่า

​              “พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีประสบการณ์สูง ทั้งด้านการบิน การบริหารและวิทยาการแขนงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และยุติธรรม เชื่อมั่นว่า ท่านสามารถเป็นผู้นำกองทัพอากาศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างแน่นอน”

​              พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านใหม่ ได้กล่าวว่า

​              “กระผม ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชา ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านและผู้บังคับบัญชา จะนำพากองทัพอากาศ และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคี ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกันพันนาและขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม”

A20180928-5.jpg 

A20180928-6.jpg 

A20180928-7.jpg 

A20180928-2.jpg 

A20180928-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail