เสนาธิการทหารอากาศ ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบโครงการวิจัย
24/10/61

​                พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบ โครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการภาพและตรวจจับภาคพื้น / ภาคอากาศกับระบบรักษาความปลอดภัยของ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฯ ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบระบบการรักษาความปลอดภัยบุคคล (People Security) โดยได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งกรมข่าวทหารอากาศ และ สํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมสังเกตการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail