งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
30/10/61

            พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) โดยมี พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ขันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และ พลอากาศตรี อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมแถลงข่าว ​เมื่่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
            สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับคัดเลือกจาก วิทยาลัยเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ (International Academy of Aviation and Space Medicine : IAASM) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม สำหรับในปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Sharing the Sky Safely” หรือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบินที่ปลอดภัย” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์การบิน ในรูปแบบการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เชิญแพทย์สาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายสาขาอีกด้วย

A20181030.jpg 

A20181030-4.jpg 

A20181030-2.jpg 

                  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “ในการประชุมที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนองานวิชาการต่างๆ เช่น การค้นพบมาตรการที่เป็นประโยชน์ในการจัดการกับความเหนื่อยล้าของนักบิน ที่ส่งผลกระทบต่อการบิน มีการค้นพบแนวทางรักษาและยาตัวใหม่ๆ ในการรักษาโรคบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าในอดีต มีมาตรการควบคุมโรคติดต่อ และลดการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้โดยสารเครื่องบิน เป็นต้น ในส่วนของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการดูแลป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีของผู้ทำการในอากาศและพลเรือน โดยเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน รวมถึงการสอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุด้วย การจัดการประชุมในครั้งนี้ กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์การบินที่ก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมนานาอารยะประเทศ และก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ทีมแพทย์เวชศาสตร์การบินเอง จะได้ใช้เวทีนี้ในการขยายเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนั้นการจัดการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ  ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไป”

             สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ ชั้น ๓ อาคารสรีรวิทยาการบิน โทร.๐–‭๒๕๓๔–๓๐๓๕‬ และ ๐–‭๒๕๓๔–๓๐๓๖‬ และ www.ICASM2018.com


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail