รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) ตรวจเยี่ยมกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙
06/11/61

​           พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) ในฐานะ ผู้อํานวยการศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการต่าง ๆ ของกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ โดยมี นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว ผู้บังคับการกองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี

A20181106-3.JPG 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail