เปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖
12/11/61

​               พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) โดยมี แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนใจด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศกว่า ๒๗๐ คน จาก ๓๗ ประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ

A201081112.jpg 

A201081112-6.jpg 

A201081112-3.jpg 

A201081112-4.jpg 

A201081112-2.jpg 

               กองทัพอากาศ โดย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ครั้งที่ ๖๖ (66th International Congress of Aviation and Space Medicine 2018 : ICASM 2018) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ โดยในปีนี้จัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “Sharing the Sky Safely” หรือ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การบินที่ปลอดภัย” ซึ่งภายในงานจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์การบิน ในรูปแบบการบรรยาย การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เชิญแพทย์สาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในภารกิจกู้ภัยที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมกับเจ้าหน้าที่หลากหลายสาขาอีกด้วย

               สำหรับการประชุมดังกล่าว องค์กรผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพในระดับนานาชาติ คือ สมาคมเวชศาสตร์การบินและอวกาศนานาชาติ ได้จัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมวิทยาการด้านเวชศาสตร์การบินแก่แพทย์และผู้ที่สนใจ โดยมีการหมุนเวียนให้ประเทศที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยในปีนี้สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่ ๒ ต่อจากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปีที่ผ่านมา 
                การจัดการประชุมในครั้งนี้ กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ด้านเวชศาสตร์การบินและอวกาศที่ก้าวหน้า ทันสมัย อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางด้านการบินให้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นการจัดการประชุมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติอีกด้วย


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail