​​การสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับสายวิทยาการกองทัพอากาศ
22/11/61

​           พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับสายวิทยาการกองทัพอากาศ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓"  พร้อมทั้งให้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ พร้อมข้าราชการ คณาจารย์ และคณะทำงานสายวิทยาการกองทัพอากาศ เข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนภัศวิน สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ 
             สำหรับการจัดการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ และตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตนักเรียนนายเรืออากาศตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามที่กองทัพอากาศต่้องการอย่างแท้จริงในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
              พลอากาศตรี ณรงค์ อินทชาติ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานบริหาร) บรรยายหัวข้อ “สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓”
              พลอากาศตรี พิชาญ พิชัยณรงค์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) บรรยายหัวข้อ “แนวทางการวางหลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓”
              และ นาวาอากาศเอก รองศาตราจารย์ ตระการ ก้าวกสิกรรม รองผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช บรรยายหัวข้อ “ภาพรวมของหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓”

A20181122-3.jpg 

A20181122-4.jpg 

A20181122-2.jpg 

A20181122-5.jpg 

A20181122-7.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail