ประชุมชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ
26/11/61

​         พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ เพื่อแนะนําผู้บังคับบัญชา รวมทั้งชี้แจงแนวทางและช่องทางการติดต่อประสานกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ ๒ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

A20181121.png 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail