การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒

​          พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานด้านกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ ประจําปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้แทน หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ดําเนินโครงการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์มีคุณภาพตรงตามยุทธศาสตร์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

A20181212-2.jpg 

A20181212-3.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail