ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
12/12/61

​         พลอากาศตรี วิฑูรย์ ตรีพรม ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL.) ฉบับที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail