ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพอากาศ
10 ม.ค.62

                 พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ

แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ                                    

B20190110-2.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail