ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ
12/03/62

​          พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๒ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกับสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศตรี สุวรรณ ขําทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม และ นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

A20190312.jpg 

A20190312-2.jpg 

A20190312-3.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail