เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
02/04/62

              พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้เกียรติบรรยายเรื่อง ความมั่นคงในราชอาณาจักรในส่วนของกองทัพอากาศ อีกทั้งมี คุณ ธนากร บัวรัษฏ์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศในปัจจุบัน และ คุณ วรณัฐ คงเมือง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บรรยายเรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและสัมมนา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ

A20190402-2.jpg 

A20190402-3.jpg 

A20190402-4.jpg 

A20190402-6.jpg 

A20190402-5.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home  | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
           Web Stats Web Stats RSS RTAF mail