กองทัพอากาศ จัดกําลังพล อากาศยาน เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ณ จังหวัดภูเก็ต
08/07/62

       ​กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย (ปภ.) กําหนดจัดให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกําหนดให้เป็นการฝึกการจัดการสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง (ระดับ ๔) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้สถานการณ์สมมติกรณีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลกลางมหาสมุทรอินเดีย ทําให้เกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นกลไกการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน

         ทั้งนี้ กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (MERT) พร้อมด้วยหน่วยบินค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศ ปฏิบัติภารกิจด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ EC725 จากกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี ใช้ในภารกิจลําเลียง และภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ตัดขาด (รถหรือเรือไม่สามารถเข้าถึง) โดยมีการประกอบ กําลังกับทีมเจ้าหน้าที่จากกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน สําหรับการฝึกฯในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศใ นฐานะผู้อํานวยการการฝึกฯ ร่วมกับหน่วยงาน ต่างๆ โดยกําหนดสาธิตการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ในวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ตำบลวิชิต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

A20190708 (8).jpg 

A20190708 (6).jpg 

A20190708 (9).jpg 

A20190708 (3).jpg 

A20190708 (4).jpg 

A20190708 (2).jpg 

A20190708 (1).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail