พิธีเปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019
09/07/62

​         นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองผู้อํานวยการสํานักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก ยูซรีบิน จามารี ผู้อํานวยการกองอํานวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศมาเลเซีย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม AIR THAMAL 29/2019 โดยมี เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศมาเลเซีย เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

A20190709 (1).jpg 

A20190709(2).jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail