กองทัพอากาศ จัดพิธีรับศพนักบินที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และกําหนดพิธีบําเพ็ญกุศล
12/07/62

​             พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับศพ นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

             กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๘ (C-130) รับศพ นาวาอากาศตรีณฤพล เลิศกุศล ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการข่าว ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๖ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๕๓) ซึ่งเสียชีวิต ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครูการบิน จากเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-39 ZA/ART) สังกัดฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ ประสบอุบัติเหตุขณะทําการฝึกบินสกัดกั้นในการควบคุม บริเวณพื้นที่บ้านป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ โดยเคลื่อนศพจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ มายัง ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ ดอนเมือง พร้อมทั้งจัดกองทหารเกียรติยศประกอบพิธีอย่างสมเกียรติ

              จากความสูญเสียดังกล่าว พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความเสียใจ ต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต โดยสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศเข้าพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ด้านสิทธิกําลังพล มอบให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ดังนี้
              - ได้รับการปูนบําเหน็จพิเศษ ๘ ขั้น
              - ได้รับพระราชทานยศ เป็น พลอากาศโท และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ ช้างเผือก ต.ช.
              - เงินบํานาญพิเศษรายเดือน ประมาณ ๓๓,๓๐๔ บาท/เดือน
              - เงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเงินสงเคราะห์อื่นๆ ประมาณ ๓.๔ ล้านบาท              

               สําหรับพิธีทางศาสนา มีกําหนดการดังนี้
              กองทัพอากาศ ได้กําหนดบําเพ็ญกุศลศพ นาวาอากาศตรีณฤพล เลิศกุศล ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘๓๐ (เว้นวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒) สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และกําหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖๐๐ ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

A20190712 (2).jpg 

A20190712 (3).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail