ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมฟื้นฟูและให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
24/09/62

​          พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน เดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและให้กําลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดชลธาร ตําบลท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

          โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะนําถุงยังชีพ เรือท้องแบน เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของบรรเทาทุกข์ มอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และให้บริการทางการแพทย์โดยชุดแพทย์จาก กองบิน ๒๑

           นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ รด.จิตอาสา และพี่น้องประชาชนบ้านท่าเมือง ทําการฟื้นฟูและทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชน และบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ปรับปรุงทาสีอาคารและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งนําศิลปินดาราไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เกิดอุทกภัยช่วงแรกจนสถานการณ์ดีขึ้นและยังคงเดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป

A20190924 (5).jpg 

A20190924 (7).jpg 

A20190924 (2).jpg 

A20190924 (14).jpg 

A20190924 (9).jpg 

A20190924 (12).jpg 

A20190924 (10).jpg 

1569399912968.jpg 

A20190924 (4).jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail