การประชุมคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
2019/11/08

​​          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมการประชุมรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจําปี ๒๕๖๒ และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจําปี ๒๕๖๓ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการนี้ พลอากาศโท อนุชา ผลโภค ผู้อํานวยการสํานักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ และคณะ เข้าร่วมรับฟังด้วย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล​

1573525855987-750x628.jpg

1573547290741.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail