กองทัพอากาศเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

                พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน Singapore Airshow 2020 เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์
                สำหรับการเข้าร่วมงาน Singapore Airshow 2020 ของกองทัพอากาศในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 มาร่วมตั้งแสดงภาคพื้น (Static Aircraft Display) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการเคลื่อนย้ายกำลังของกองทัพอากาศออกนอกประเทศ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสิงคโปร์ และเพื่อให้กำลังพลของกองทัพอากาศได้รับรู้ขีดความสามารถการพัฒนาด้านการบินและเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแสดง
                  โดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังพล และอากาศยานเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน ๔๘ คน โดยมี นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์  เสสะเวช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานยุทโธปกรณ์และพัฒนาการรบ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ และอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือเครื่องบินแบบ F-5TH จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๒ เครื่อง และอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จำนวน ๑ เครื่อง รวมอากาศยานทั้งสิ้น ๓ เครื่อง เข้าร่วมจัดแสดง ส่วนทางด้านของกองทัพอากาศสิงค์โปร์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดอากาศยานแบบต่าง ๆ เข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิเช่น F-16C/D, F-15SG
                    สำหรับงาน Singapore Airshow 2020 จัดว่าเป็นงานแสดงด้านอากาศยานและยุทธปัจจัยด้านกลาโหมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีการแสดงอากาศยาน (Static Aircraft Display) และการแสดงการบิน (Aerobatic Flying Display) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์

A20200211-7.jpg 

A20200211-2.jpg 

A20200211-3.jpg 

A20200211-5.jpg 

A20200211-4.jpg 

A20200211-6.jpg 

A20200211-8.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail