ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือ F-16 MLU ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐
2020/02/27

           พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐ ในส่วนของการฝึกภาคสนามส่วนกองทัพอากาศ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมทำการบินสังเกตการณ์ในที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือ F-16 MLU หน่วยบินแยก ฝูงบิน ๔๐๓ โดยมี พลอากาศตรี สรรพชัย  ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐ ส่วนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
           การฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ ๓๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ ทำการฝึกระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
           โดยทำการบินภารกิจการบินยุทธวิธีการรบในอากาศ ACT โดยเป็นการจำลองสถานการณ์มีอากาศยานหมู่บินจำนวน ๕ เครื่อง บินรุกล้ำเหนือน่านฟ้า จึงทำการนำอากาศยานหมู่บิน  จำนวน  ๔  เครื่อง ขึ้นบินเพื่อป้องกันประเทศ ซึ่งอากาศยานร่วมบินประกอบกำลัง ได้แก่ เครื่องบินขับไล่ แบบที่ ๑๙/ก หรือ F-16A/B จากฝูงบิน ๑๐๓  จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องบิน F-16 MLU ฝูงบิน ๔๐๓ จำนวน  ๔ เครื่อง เครื่องบินขับไล่ F-16 CM จากกองกำลังสหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องบินลำเลียง C-130  จากกองกำลังสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ เครื่อง  ใช้เวลาทำการบิน ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที  ซึ่งมีนักบินร่วมทำการบิน นาวาอากาศตรี พูนลาภ จารุพงศ์ประภา และนาวาอากาศโท จตุรงค์  รักสุภาพ
           สำหรับการฝึกภาคสนามคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐ในส่วนภาคการบินใช้พื้นที่ กองบิน ๑, กองบิน ๔, กองบิน ๔๖, กองบิน ๗ ,สถานฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓  (บ้านด่านลานหอย) จังหวัดสุโขทัย, สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๕ บ้านหาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี, สนามฝึกท่าเรือจุกเสม็ด อู่ราชนวีมหิดล และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง มีอากาศยานจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๔ เครื่อง  ประกอบด้วย
            - กองทัพอากาศ จำนวน  ๒๒ เครื่อง อาทิ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙ก  (บ.ข.๑๙/ก) หรือ F - 16 จากฝูงบิน ๑๐๒, ๑๐๓, ๔๐๓, เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (ฮ.๑๑) หรือ EC725 จากฝูงบิน ๒๐๓, เครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (บ.ล.๘) หรือ (C-130H) จากฝูงบิน ๖๐๑ และเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ ก (บ.ข.๒๐/ก) หรือ Gripen 39C/D จากฝูงบิน ๗๐๑ 
           - กองทัพบก จำนวน ๘ เครื่อง ประกอบด้วย UH -60, AS -550, MI-17 และ AH -1   
         - กองทัพเรือ  S-70B และ F -27
          -กองกำลังสหรัฐอเมริกา จำนวน  ๗๑ เครื่อง  อาทิ F -16, A-10, C-130H, KC -130J, MV-228 และ CH53E

A20200227.jpg 

A20200227-2.jpg 

A20200227-3.jpg 

A20200227-5.jpg 

 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail