พ่นน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานที่ของกองทัพอากาศ

​                กองทัพอากาศ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ได้สั่งการให้ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ นำเจ้าหน้าที่พ่นน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานที่ของกองทัพอากาศ

            เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย รถตู้โดยสาร และรถบัส กรมขนส่งทหารอากาศ ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร กรมพลาธิการทหารอากาศ ห้องอาหาร กรมช่างอากาศ ๑ และ ๒ โรงอาหารสนามกีฬากองทัพอากาศ (จันทรุเบกษา) โรงอาหารกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

             และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ห้องรับรองกองทัพอากาศ ห้องรับรองพิเศษ ๑ - ๓ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ ห้องอาหารผู้บังคับบัญชา​ ห้องอาหารกองบัญชาการกองทัพอากาศ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการ​ทหารอากาศ ๑ - ๓ ฝูงบิน​ ๖๐๑ กองบิน ๖

             โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ได้มีการวางแผนสำหรับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้คลอบคลุมพื้นที่ของกองทัพอากาศ เพื่อให้กำลังพล รวมถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการภายในกองทัพอากาศ ปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19

A20200317-10.jpg 

A20200317-9.jpg 

A20200317-11.jpg 

A20200317-3.jpg 

A20200317-4.jpg 

A20200317-6.jpg 

A20200317-7.jpg 

A20200317-8.jpg 

A20200317.jpg 


ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail