“กองทัพอากาศ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ปฏิบัติการล้างถนนและฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
2020/03/19

​          พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชา ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ นํากําลังพลกองทัพอากาศ กําลังพลโครงการจิตอาสา พระราชทาน เราทําความดีเพื่อ ชาติศาสน์กษัตริย์พร้อมยานพาหนะ และอุปกรณ์ปฏิบัติการล้างถนนและฉีดพ่นน้ํายา ฆ่าเชื้อโรค บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิต และท่ารถต่างจังหวัด (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค) ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๒๐๐ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๑๐๐ 

           การปฏิบัติการครั้งนี้ดําเนินการในเวลากลางคืนเพื่อให้กระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนให้น้อยที่สุด โดยแบ่งการปฏิบัติดังนี้ชุดกวาดล้าง ทําความสะอาดถนน โดย ทหารจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมรถบรรทุกน้ํา และอุปกรณ์กวาดถนน ชุดฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ไฮโปคลอไรต์ (Hypochlorite) โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ชุดรถกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้าใจ โดย สํานักงาน ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และชุดประสานงาน โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ 

             นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้แก่ ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เทศบาลนคร รังสิต, เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, ฝ่ายปกครอง อําเภอธัญบุรี, สภ.ประตูน้ําจุฬาลงกรณ์และ สภ.คูคต เป็นต้น 

              สําหรับแผนการปฏิบัติในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑๐๐ กองทัพอากาศจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่น น้ํายาฆ่าเชื้อโรค สําหรับเตรียมสถานที่ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

               ทั้งนี้กองทัพอากาศ ยังคงดําเนินการตามมาตรการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อีกทั้งยังดํารงความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการ รับมือกับสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค​

A20200319-4.jpg

A20200319-2.jpg

A20200319-3.jpg

A20200319-5.jpg


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail