การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) ครั้งที่ ๒/๖๓
2020/05/14

​        พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/ประธานอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ (พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ) ครั้งที่ ๒/๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๒

         เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งกิจการด้านการบินขึ้นในประเทศสยาม อันพัฒนาก้าวหน้ามาสู่การเป็นกองทัพอากาศที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบันซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ ซึ่งได้ปรับลดจำนวนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และยกเลิกกิจกรรม RTAF SPACE CAMP 2020 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ในส่วนของกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฯ ที่กำหนดให้ดำเนินการต่อจำนวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

          - การจัดทำสารคดีโทรทัศน์เทิดพระเกียรติ ฯ ชุด ๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศเผยแพร่ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

          - การจัดทำหนังสือที่ระลึก ๑๐๐ ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

          - การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ ฯ ภายในกองทัพอากาศ

          - การประกอบพิธีเทิดพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันทิวงคตครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

A20200515-2.jpg 

A20200515-3.jpg 


Facebook

ดำเนินการโดย คณะเจ้าหน้าที่ทำงานเว็บไซต์กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
RTAF Home   | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด |
[ RTAF Call Center: 0-2534-6000 ]
Web Stats Web Stats RSS RTAF mail